Sunday, March 10, 2013

ข้อมูลสถิติ อัตราป่วยด้วยไข้เลือดออก ปี 2556/Vinai Osaklang

จากข้อมูลสถิติการป่วยด้วยไข้เลือดออก อ.จักราชเราอยู่อันดับที่ 24 พื้นที่สีส้ม ซึ่งยังต้องช่วยกันเฝ้าระวังการระบาดของไข้เลือดออกในปีนี้ แว้วๆๆ ว่าปีนี้มาแน่นอนครับ ^^!

   จากนี้เป็นต้นไป  แม้จะไม่สามารถกำจัดยุงได้หมดไปได้หมดในคราวเดียว แต่เราสามารถที่จะลดจำนวน โดยการจำกัดแหล่งที่ยุงสามารถวางไข่ คือแหล่งน้ำขังตามบ้าน หาฝาปิด หรือหมั่นล้างทำความสะอาดทุก  7 วัน เท่านี้ก็จะช่วยให้บุตรหลานของท่านห่างไกลจากไข้เลือดออกครับ ^^

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Tombo2012

  ด้วยความห่วงใย
#keepper

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

Sample Text

111

Sample Text